Το έργο του Κυρίου στα μέρη μας

Το έργο του Κυρίου στα μέρη μας

Στην ενότητα αυτή, καταγράφουμε γεγονότα που έχουν σχέση με την πορεία του Εργου του Κυρίου στην περιοχή μας. Φυσικά δεν ισχυριζόμαστε ότι ο Κύριος εργάζεται μόνο με εμάς αλλά προσπαθούμε να εργασθούμε το έργο αυτό που έχει αναθέσει Αυτός σε εμάς, την μικρή εκκλησία της Χριστιανικής Αδελφότητας των Μαθητών Ιησού Χριστού της Περαίας. Ζητούμε πάντα την χάρη Του, την σοφία Του και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος καθώς είναι γραμμένο "επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια" Εφεσίους 6:12

3/12/2017 Ημέρα σποράς του λόγου του Θεού στην Περαία, Ν.Επιβάτες και Ν.Μηχανιώνα

3/12/2017 Ημέρα σποράς του λόγου του Θεού στην Περαία, Ν.Επιβάτες και Ν.Μηχανιώνα
Κυριακή 3/12/2017 , μια ευλογημένη ημέρα στην οποία η μικρή εκκλησία της Περαίας είχε αφιερώσει στον ευαγγελισμό της περιοχής. Μετά από προσευχή και αφιέρωση στον Κύριο όπου ζητήθηκε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού η καθοδήγηση του Πνεύματος Αγίου και οι ενέργεια του Πατέρα Θεού, με την συμπαράσταση αδελφών από την Θεσσαλονίκη και από την εκκλησία των Φιλίππων, μοιράσθηκαν φυλάδια και Καινές Διαθήκες, δόθηκε η μαρτυρία του Κυρίου στην Περαία, Ν.Επιβάτες και Ν.Μηχανιώνα. Ηταν μια πολύ όμορφη εμπειρία όπου ο Κύριος μας αντάμειψε με την ουράνια χαρά Του. Είδαμε ψυχές που ευχάριστα δέχθηκαν να διαβάσουν το μήνυμα του φυλλαδίου και τις Καινές Διαθήκες. Προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει να φυτρώσει ο σπαρθείς λόγος Του και να φέρει καρπό πολύ στα μέρη μας. Είναι ανάγκη οι άνθρωποι σήμερα να στρέψουν τις καρδίες τους στον μόνο Σωτήρα , να μετανοήσουν από τα νεκρά έργα και να ζητήσουν να λάβουν την Αιώνια Ζωή που μόνο Αυτός ο αναστημένος Ιησούς Χριστός δίνει καθώς είναι γραμμένο "Σας βεβαιώνω πως πράγματι, όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σ' εκείνον που μ' έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κριθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από το θάνατο στη ζωή" (Ιωάννη 5(ε'):24

3/12/2017 Το μήνυμα του αδ.Γιάννη Παναγιωτίδη

Ο αδελφός Γιάννης Παναγιωτίδης που επιμελείται το έργο του Κυρίου στην εκκλησία των Φιλίππων (Κρηνίδες Καβάλας), την ημέρα του ευαγγελισμού της Περαίας ήρθε και συμμετείχε στο έργο αυτό με την γνωστή χάρη που του δίνει ο Κύριος μας. Παρακολουθείστε το μήνυμα που έφερε στην εκκλησία πριν την εκκίνηση του ευαγγελισμού.

Ενωμένοι στο έργο του Κυρίου

Ενωμένοι στο έργο του Κυρίου

3/12/2017 Γιάννης, Αστέρης

Οι αδελφοί και εργάτες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Γιάννης Ντόνης και Αστέρης Αγκό συμμετείχαν με την γνωστή χάρη που τος δίνει ο Κύριος μας, στον ευαγελισμό της Περαίας και Ν.Μηχανιώνας. Παρακολουθείστε τα ολιγόλεπτα μηνύματα που έφεραν στην εκκλησία πριν την εκκίνηση του ευαγγελισμού.