Αρμένικοι Χριστιανικοί ύμνοι Θεσσαλονίκης

Αρμένικοι Χριστιανικοί ύμνοι Θεσσαλονίκης

Οι Αρμένικοι Χριστιανικοί Υμνοι της Θεσσαλονίκης είναι μια συλλογή ύμνων που εκτελέσθηκαν και ηχογραφήθηκαν από την Ελευθέρα Αποστλική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολαιμαίων 29β - www.TheChristians.gr) με την συμμετοχή των νέων και νεανίδων της Αρμένικης συνάθροισης που είχε συσταθεί στην εκκλησία από το 1996. Τους ύμνους αυτούς μπορείτε να τους ακούσετε και να τους κατεβάσετε ελεύθερα από την παρακάτων διεύθυνση: Αρμένικοι Χριστιανικού Υμνοι Θεσσαλονίκης Αλληλούια!