Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Συλλογή απο κηρύγματα με κύριο θέμα απο την Καινή Διαθήκη. Θα θέλαμε να σημειώσετε αγαπητοί μας φίλοι,οτι κανένα κήρυγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της Αγίας Γραφής που είναι ο αψευδής λόγος του Θεού. Ο διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλοι εμείς είμαστε μαθητές και προσπαθούμε να γίνουμε καλοί μαθητές Του. Ο μόνος αλάνθαστος είναι Αυτός καθώς είπε "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή". Αν σε κάποιο κήρυγμα διαπιστώσετε ότι κάτι δεν ειπώθηκε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, θα χαρούμε να μας το σημειώσετε στέλνοντας μας μήνυμα στην διεύθυνση mail παπάκι ecclesiaofperea.org.

Προς Ρωμαίους επιστολή

Κήρύγματα μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Προς Ρωμαίους

Να εννούμε και να εφαρμόζουμε την δικαιοκρισία του Θεού

(Ρωμ 2:1-4)

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣΑΙ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣ Ο ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΥΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙΣ ΣΥ Ο ΚΡΙΝΩΝ

Χρεώστες στο Πνεύμα και οχι στην σάρκα για να ζήσουμε (Ρωμ 8 (η'))

Χρεώστες στο Πνεύμα και οχι στην σάρκα για να ζήσουμε (Ρωμ 8 (η'))

Ρωμ 8:1,2
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ρωμ 10:1-15 Έτοιμοι πάντα να ομολογούμε το έργο του Ιησού Χριστού στους συνανθρώπους μας και δεόμενοι για την σωτηρία τους

ΑΔΕΛΦΟΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΕΗΣΙΣ Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΑΥΤΩΝ Ρωμ 10:1


Ρωμαίους 8:12 1/3/2020

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΣΘΕ ΠΑΛΙΝ ΑΛΛΑ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΡΑΖΟΜΕΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ Ρωμ8:15

Ρωμαίους 8:26 Η πρόσκληση του Κυρίου

Ρωμαίους 8:18 26/10/2018


Ρωμ 8:19 Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού....
24 Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο, το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει;......

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα


Ρωμαίους 12 , 30/3/2018

Ρωμαίους 15 (ιε) 1-17, 16/2/2018

Προς Εφεσίους Επιστολή

Κηρύγματα με κύριο θέμα μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Προς Εφεσίους

Το αποκεκρυμμένο μυστήριο

Φιλιππησίους επιστολή Αποστόλου Παύλου

Κηρύγματα με κύριο θέμα μεσα απο την επιστολή Προς Φιλιππησίους του Απόστολου Παύλου

Φιλιππησίους 4. Περι της ειρήνης του Κυρίου 24/10/2018

Ο Κύριος δίνει την αληθινή ειρήνη στον άνθρωπο που θα τον ακολουθήσει.... Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Τρέχοντας για το βραβείο της άνω κλήσης. Φιλ.3 (γ)

Προς Κολοσσαείς επιστολή αποστόλου Παύλου

Η προς Κολοσσαείς επιστολή είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκη γραμμένη από τον Απόστολο Παύλο διά Αγίου Πνεύματος .

Κολοσσαείς 2 (Αστριτ) και Ρωμαίους 5(ε') Πέτρος 2/3/2018

Ιακώβου Επιστολή

Κηρύγματα ανααφερόμενα σε εδάφια από την επιστολή του Ιακώβου

Ιακώβου α' Δοκιμασία πίστεως, υπομονή, ταπείνωση διδασκαλία πρακτικού αγιασμού

Ιακώβου α' Δοκιμασία πίστεως, υπομονή, ταπείνωση διδασκαλία πρακτικού αγιασμού

  Ιακ1:2 Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, Jas γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

18/4/2018 Ιακώβου 3(γ'), Κολοσαείς α'

Α' Πέτρου επιστολή

Κηρύγματα με κύριο θέμα μέσα από την Α' επιστολή  του αποστόλου Πέτρου

Α' Πέτρου 4 18/8/2019


Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού , ο οποίος δέχθηκε να υποφέρει για την δική μας σωτηρία. Εμείς να δεχθούμε την παιδεία και τις θλίψεις που θα επιτρέψει ο Θεός στην ζωή μας ώστε η αμαρτία να μην βρίσκει έδαφος σε εμάς

Α Τιμόθεου επιστολή


22/3/2020 Α' Τιμ 2, Ιεζ 36:22 Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποιΒ´ Πέτρου καθολική επιστολή

Κηρύγματα από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου

Β' Πέτρου 3(γ'):3 Να είμαστε συντονισμένοι με το θέλημα του Θεού (Βλαμίδης Γ. Αστρίτ Αγκο) 7/8/2019)

Β' Πέτρου 3:3  ΤΟΥΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΛΘΕΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΜΠΑΙΚΤΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

Ζωντανοί Χριστιανοί ! Κυριακάτικο κήρυγμα 29/12/2019

Β' Πέτρου 3:11

ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΣΘΕ ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘ ΗΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΠΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΔΙΑΛΥΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΑΚΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΧΩΝΕΥΘΗ


Προτροπές από τον λόγο του Θεού, να είμαστε σε άγρυπνοι , ζηλωτές των πνευματικών προσμένοντες και σπεύδοντες στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Β' Πέτρου α'. Η επίγνωση του Κυρίου επιβεβαιώνει την κλήση μας

Α' Ιωάννου Επιστολή

Κηρύγματα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου

Η Αγάπη γνώρισμα των παιδιών του Θεού Α'Ιωαν 4:7 Κήρυγμα Κυριακής Περαίας


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Α Ιωαν 5:4 Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. Ας κρατήσουμε ζωντανή την πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για να σταθούμε νικητές στο τέλος αυτού του περάσματος μας από την γη αυτή και να αξιωθούμε της μελούσης αιωνίου ζωής. Αιώνια δόξα στον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν


Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ανάγνωση Α' Ιωάννου 3 (γ') στο www.evagelio.gr :Πατήστε εδώ

Α' ΠΕΤΡΟΥ

Change

Α' Πέτρου 1:13 24/5/20. Προσοχή στους διαλογισμούς

ΙΟΥΔΑ


Ιούδα 1:9 12/12/2020