Χριστιανικοί Παιδικοί Υμνοι Θεσ/νίκης

Χριστιανικοί Παιδικοί Υμνοι Θεσ/νίκης

Το διαφημιστικό του CD

Είμαστε παιδιά της Βασιλείας

Με λένε Πίστη

Είμαι και εγώ παιδί Θεού