Συλλογή Κηρυγμάτων απο τις συναθροίσεις της Αδελφότητας

Κυριακάτικα Κηρύγματα Εκκλησίας Περαίας

Κυριακάτικα Κηρύγματα Εκκλησίας Περαίας
Εδώ μπορείτε να ακούσετε τα Κυριακάτικα Κηρύγματα που λάβαν χώρα στην αίθουσα της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14

20150322-Ioan14 x264 from EcclesiaOfPerea.org on Vimeo.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 14(ιδ')

05/10/2014 Πραξεις Αποστολων 1 (α)

21/9/2014 Κατά Λουκά 19 (ιθ':18)

Η επίσκεψη του Κυρίου στην Ιεριχώ, η συνάντησή του με τον τελώνη Ζακχαίο, η έμπρακτη μετάνοια του τελώνη ο οποίος δεν δίστασαι να δώσει τα μισά των υπαρχόντων του στους φτωχούς και αν συκοφάντησε κάποιον να του αποδώσει τέσσερις φορές περισσότερο. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον· Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντησά τινά εις τι, αποδίδω τετραπλούν. Ο Κύριος δε ανεφώνησε : Σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός. Η παραβολή των μνων και η δίκαια μισθαποδοσία του Κυρίου σε αυτούς που εργάσθηκαν με πίστη αλλά και η κρίση Του σε αυτόν που στάθηκε με απιστία στην σωτηρία του Κυρίου . Κατά Λουκά 19 (ιθ') Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

27/7/2014 Κατά Λουκά 13:18 (ιγ':18)

Η καρποφορία της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ζωή του Χριστιανού. Η Στενή πύλη απο την οποία πρέπει να εισέλθει κάθε ένας που θέλει να βρεθεί στην βασιλεία του Θεού. Ο αγιασμός μέσα στην ζωή του Χριστιανού και η συμπεριφορά των πιστών μέσα στην εκκλησία και γενικότερα. Κατά Λουκά 13:18 (www.evagelio.org)
Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

15/6/2014 Ψαλμός 27 (κθ')

«Ψαλμός του Δαβίδ.» Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου· τίνα θέλω φοβηθή; ο Κύριος είναι δύναμις της ζωής μου· από τίνος θέλω δειλιάσει; Ψαλμός' (www.evagelio.org)

Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

1/6/2014 Εφεσίους 2

Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν,εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· Εφεσίους β' (www.evagelio.org) Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

06/4/2014 Κατα Λουκά Ευαγγέλιο 5(ε') 1-16

..Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα· Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα υμών διά να οψαρεύσητε. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν· Διδάσκαλε, δι' όλης της νυκτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν· αλλ' όμως επί τω λόγω σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

24/11/2013

Εάν ο νόμος σου δεν ήτο η τρυφή μου τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου(Ψαλμός 119, λάμεδ 89-96) Συγχωρείται εις άνδρα να χωρίσει την γυναίκα αυτού; (Μάρκου 10) Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα