Υμνοι Θεσσαλονίκης

Χριστιανικοί Ύμνοι Θεσσαλονίκης Νο 16

Για την Δόξα του Πατρός, του Υιού Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τριάδα Ομοούσια και Αδιαίρετος, ο Θεός ο αληθινός.

Οι ύμνοι επίσης παρηγορούν και ευφραίνουν και τις καρδιές των πιστών καθώς τους ψάλουν με καρδιά ταπεινή , απλή και σε κατάνυξη.Μες την ζωή μου η σκιά σου