Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΣΔΡΑ

Εσδρας 5,6 Ο Κύριος προνοεί και μεριμνά για το έργο Του

Εσδρας 5,6 Ο Κύριος προνοεί και μεριμνά για το έργο Του

Εσδ 6:3 Εν τω πρώτω έτει Κύρου του βασιλέως, Κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ, Ας οικοδομηθή ο οίκος, ο τόπος εις τον οποίον προσφέρονται αι θυσίαι, και ας τεθώσι τα θεμέλια αυτού δυνατά· το ύψος αυτού εξήκοντα πήχαι, το πλάτος αυτού εξήκοντα πήχαι·

Ο Κύριος προνοεί για το έργο Του και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα πρόθυμοι να εργασθούμε αυτό


ΕΣΔΡΑΣ 4 Οι μεθοδίες του εχθρού να σταματήσει το έργο του Θεού δεν πετυχαίνουν.