Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ

Κηρύγματα που περιέχουν αναφορές στο βιβλίο της Εσθήρ


Να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο σχέδιο του για την σωτηρία των ανθρώπων