Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

Α' , Β' ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Α' ΚΑΙ Β'  ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣΙερεμίας ιβ' 5, Β' Βασιλέων κβ'

Α Βασιλέων 19 , 25 05 2020

Ο Κύριος ενισχύει τα παιδιά Του και δεν θέλει να αποκάμουν. Α' Βασ

Α Βασιλέων 13 Ιεροβοάμ , το θυσιαστήριο στην Βαιθήλ και ο προφήτης απο Ιούδα

Να μένουμε πιστοί εως τέλους στην αποστολή του Κυρίου

Ανάγνωση περικοπής στο evagelio.gr

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

20/4/2018 Α'Βασιλέων 11(ια') Το παράδειγμα του Σολομώντα