Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Ιακώβου Επιστολή

Κηρύγματα ανααφερόμενα σε εδάφια από την επιστολή του Ιακώβου

Τα φρονήματα της σάρκας εμπόδια για την είσοδο μας στην Βασιλεία του ΘΕΟΥ

ΙΑΚ 3: 6,7 ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑΝ ΧΑΡΙΝ ΔΙΔΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΘΕΝ ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ ΔΙΔΕΙ ΧΑΡΙΝ 7 ΥΠΟΤΑΧΘΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΣΑΣ

Ιακώβου α' Δοκιμασία πίστεως, υπομονή, ταπείνωση διδασκαλία πρακτικού αγιασμού

Ιακώβου α' Δοκιμασία πίστεως, υπομονή, ταπείνωση διδασκαλία πρακτικού αγιασμού

  Ιακ1:2 Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς, Jas γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

18/4/2018 Ιακώβου 3(γ'), Κολοσαείς α'