Υμνοι Θεσσαλονίκης

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης Νο 15

02 Αν λένε είμαι του Κηφά.mp3

07 Είναι γιορτή του ουρανού

08 Είναι ο Κύριος μεγάλος

09 Ποιά είναι αλήθεια η αγάπη

10 Ονειρα που στάλαξαν στον νου

11 Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

05 Χωρίς επιείκεια η ζωή