Τι λέει η Αγία Γραφή για..

Αλλοίμονο σε όσους καταδυναστεύουν

Ουαί εις σε, όστις πορθείς και δεν επορθήθης· και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθης· όταν παύσης πορθών, θέλεις πορθηθή· όταν τελειώσης καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθή.

Ησαϊας
33
Σήμερα βλέπουμε παγκόσμια αλλά και εδώ στην χώρα μας να συμβαίνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαμε πριν απο λίγο να τα σκεφτούμε. Οι άνθρωποι χάνουν μαζικά όσα είχαν με πολύ κόπο αλλά και με αίμα πριν απο πολλά χρόνια αποκτήσει. Οι κοινωνικές παροχές χάνονται με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να οδηγούνται σε μεγάλη φτώχεια και σε εξαθλίωση. Βλέπουμε ανθρώπους άστεγους, άρρωστους χωρίς να μπορούν να έχουν περίθαλψη, ανθρώπους πεινασμένους και τα πράγματα συνεχώς χειροτερεύουν. Βέβαια κάπου πάει όλος αυτός ο πλούτος που αφαιρείτε απο τους ανθρώπους, κάποιοι σαν τον πλούσιο που μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός συσωρεύουν και εφραίνονται μεγαλοπρεπώς εκεί που οι άλλοι , οι πολλοί δυστυχούν. Ομως ο Θεός βλέπει, και τους μεν και τους δε, και αυτό το οποίο κάνουν κάποτε ή εδώ (που ίσως θα ήταν το καλύτερο για αυτούς) ή στην μέλλοντα αιώνα θα το πληρώσουν.

Πολλά μας διδάσκει η ιστορία του πλουσίου και του φτωχού του Λαζάρου που θα ήταν καλό όλοι μας να την διαβάσουμε και να συνετιστούμε. Σύγουρα βέβαια όλοι φτωχοί και πλούσιοι θα πρέπει να δούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό, Αυτόν που στον καιρό των πλούσιων αγελάδων τον ξεχάσαμε , τον αρνηθήκαμε, τον βάλαμε στην άκρη. Ομως ακόμη και τώρα ο Κύριος μέσα στην άπειρη αγάπη Του, είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, να μας σώσει και να μας δώσει το πολυτιμότερο όλων των αγαθών που μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει εδώ στην γή , την Αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού.

Λάβετε μεθ' εαυτών λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον· είπατε προς αυτόν, Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητι ημάς ευμενώς, και θέλομεν αποδώσει τον καρπόν των χειλέων ημών·
Ωσηέ 14:2

Αμην