Τι λέει η Αγία Γραφή για..

Η ενδομήτριος ζωή του ανθρώπου

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές πήραμε απο ένα γεγονός που έγινε στις 10.06.2006, όταν ένα έβρυο 5 μηνών «χαιρέτησε» τον γιατρό που το έσωσε!

Μια καταπληκτική ιστορία που ένα έβρυο (Σαμουήλ το όνομα αργότερα) την ώρα που δένανε τα ράμματα στο χειρουργείο, ξεπρόβαλε το μικροσκοπικό χεράκι του απο και έπιασε το δάκτυλο του γιατρου!Την ιστορία μπορείτε να την διαβάσετε εδώ
άνθρωπος στην σημερινή εποχή που ζούμε, δυστυχώς, εύκολα φθάνει στο σημείο, να τερματίσει την ζωή ενός ανθρώπινου εμβρύου μέσα στην μήτρα της μητέρας του (έκτρωση) για διάφορους λόγους. Δεν θέλουμε να εξατάσουμε εδώ τους λόγους αυτούς καθώς πιστεύουμε οτι για κανένα λόγο δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρά σε αυτήν την πράξη. Θεωρεί οτι το έμβρυο είναι ένα πλάσμα που δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, δεν έχει συναισθήματα, δεν αντιλαμβάνεται και εν πάσει περιπτώσει δεν μπορεί και να σου πεί όχι σε ότι θέλεις να κάνεις σε αυτό. Και με σχετική ευκολία - ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει -αποφασίζει και τερματίζει την ζωή ενός ανθρώπου που ακόμη δεν βγήκε απο την κοιλιά της μητέρας του. Ομως αυτό το έμβρυο είναι ενας "άνθρωπος" του οποίου το σώμα μορφώνεται (από ποιόν άλλο παρά απο τον Πατέρα των πάντων, τον Θεό) μέσα στην μήτρα της μητέρας του.

Ο Θεός τον αντιμετωπίζει ώς άνθρωπο και τον γνωρίζει πολύ καλά. Η Αγία Γραφή μας το φανερώνει αυτό σε διάφορα σημεία, ένα απο τα οποία είναι όταν ο Κύριος μιλά στον προφήτη Του, τον Ιερεμία και του λέει :

"Και λόγος Κυρίου έγεινε προς εμέ λέγων, Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα " Ιερ.α΄5

Ο Κύριος λοιπόν μας λέει εδώ οτι, πριν ακόμη τον μορφώσει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, τον είχε γνωρίσει, και ακόμη πριν βγεί απο την μήτρα της μητέρας του, τον αγίασε, τον ευλόγησε χρίζοντάς τον προφήτη στα έθνη. Το ίδιο φανερώνει ο λόγος του Θεού και στην περίπτωση του Ιωάννου του Προδρόμου. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κατά την επίσκεψη του αγγέλου Γαβριήλ στον Ζαχαρία μέσα στον ναό του Θεού, διαβάζουμε :

13 Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· Μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου, και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην.
14 και θέλει είσθαι εις σε χαρά και αγαλλίασις, και πολλοί θέλουσι χαρή διά την γέννησιν αυτού.
15 Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού,
Λουκ α':13

Δηλαδή ο Κύριος, τον Ιωάννη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, τον γνώριζε και τον πλήρωσε με Πνεύμα 'Αγιο! Δηλαδή ο ίδιος Θεός κατοίκησε μέσα στον Ιωάννη όταν αυτός ήταν έμβριο! Αυτό καταδεικνύει πως ο Θεός αναγνωρίζει την ανθρώπινη υπόσταση απο την ώρα που αυτός είναι ακόμη μέσα στην κοιλία της μητρός του. Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε πως ο ίδιος ο άνθρωπος, τους άλλους συναθρώπους που είτε είναι έμβρυα, είτε βρέφη, είτε ενήλικες και ηλικιωμένοι δεν τους υπολογίζει και εύκολα αφαιρεί αυτή την ζωή, που ο Θεός την έδωσε και μια μέρα ο κάθε ένας θα δώσει λόγο -είτε θέλει είτε δεν θέλει- σε Αυτόν που είναι ο Δημιουργός των πάντων και θα κρίνει τα πάντα με την δικαιοσύνη Του. Ο Κύριος μας λέει στο βιβλίο της "Γένεσις"

5 και εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας, θέλω εκζητήσει εκ της χειρός παντός ζώου θέλω εκζητήσει αυτό, και εκ της χειρός του ανθρώπου· εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού θέλω εκζητήσει την ζωήν του ανθρώπου·
6 όστις χύση αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθή το αίμα αυτού· διότι κατ' εικόνα Θεού εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον·
7 σεις δε αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, πολλαπλασιάζεσθε επί της γης, και πληθύνεσθε επ' αυτής.
Γέν.η' :5-7

Βέβαια ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να μετανοήσει για να σωθεί : "Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι" Πράξεις 17:30 Είναι έτοιμος ο Θεός να συγχωρέσει τον άνθρωπο και να του δώσει ζωή Αιώνιο αρκει να δεχθεί την θυσία του Υιού Του

" Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον" Ιωάν γ'16

www.EcclesiaOfPerea.org