Τι λέει η Αγία Γραφή για..

Υιοί του Φωτός


«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Προς Θεσσαλονικείς Α' 5:5

Αγαπητέ μας συνάνθρωπε, θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν αφιέρωνες λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σου, προσέχοντας στα λόγια αυτά του αποστόλου Παύλου. Σίγουρα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε όλους τους συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής, φώτισε και τον ευλογημένο αυτόν απόστολο του Χριστού, για να γράψει τους λόγους αυτούς. 'Έτσι αυτά τα λόγια, δεν προέρχονται από την σοφία ενός ανθρώπου, αλλά αληθώς είναι λόγια του αγαθού Θεού, ο οποίος έχει φανερώσει την αγάπη Του σε εμάς τους ανθρώπους, στέλνοντας τον Υιό Του τον μονογενή να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να έχει αιώνια ζωή ο καθένας που θα το πιστεύσει.

Αγαπητέ μας, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας, ότι ο Θεός οποίος δημιούργησε τον ουρανό και την γη, που έπλασε και εμάς τους ανθρώπους (Γένεση 2:7), είναι “φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει” (Ιωάν.Α' 1:6). Ο άνθρωπος είναι πλασμένος, για να ζει και να ενεργεί μέσα στο φως, εκεί χαίρεται, εκεί αναπτύσσεται και προοδεύει. Η ζωή είναι άρρηκτα δεμένη με το φως και ο Θεός πριν πλάσει τον άνθρωπο άλλα και όλη την φύση δημιούργησε το φως και το ξεχώρισε από το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν η ζωή, υπάρχει εκεί που είναι φως. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι όλοι συμφωνούμε και όλοι θέλουμε να ζούμε και να βλέπουμε αυτό το φως. Κανένας δεν θέλει να τελειώσουν οι ημέρες του επάνω σε αυτήν την γη, που την φωτίζει το φως του ηλίου. Η σκληρή πραγματικότητα όμως είναι, ότι αυτές οι ημέρες για όλους τελειώνουν κάποια στιγμή. Οι ημέρες της ζωής μας είναι 70 χρόνια και αν εν ευρωστία 80 όπως μας λέει η Αγία Γραφή (ψαλμός 90:10) και το καλύτερο μέρος αυτών πόνος και θλίψη. Αν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι – στα χρόνια μας είναι συχνά- που φεύγουν από την ζωή αυτή σε λιγότερο από τα μισά αυτά χρόνια. Εδώ λοιπόν έρχεται ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή που έχει μέσα της τo αγαθό σχέδιο του Θεού, να μας αποκαλύψει ένα άλλο φως, μια άλλη ζωή , τον Ιησού Χριστό και την αιώνια ζωή.Ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό, η αιώνιος ζωή

Γιατί ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό εδώ στην γη; Ποια ήταν η ανάγκη; Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό να ζει και να περπατάει στο φως του προσώπου Του, μέσα στον παράδεισο. Όμως έπεσε, κάνοντας ανυπακοή στην εντολή του Θεού και έτσι ήρθε η αμαρτία και με την αμαρτία ο θάνατος. Έπεσε από το φως της παρουσίας του Θεού στο σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου. Και έτσι καθώς περνούσαν τα χρόνια και η ανθρωπότητα αυξήθηκε, οι άνθρωποι κατακυρίευσαν την γη αλλά δεν μπορούσανε να νικήσουν την αμαρτία. Ο άνθρωπος ήταν νικημένος, επάνω του υπήρχε η εξουσία του σκότους, το αποτέλεσμα της ανυπακοής. Έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία του να συμπεριφέρεται χειρότερα και από τα άγρια θηρία, μίσοι, κακίες, φόνοι, μοιχείες, πόλεμοι ..μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του φιλοξενεί όλα αυτά τα συναισθήματα αν και υπάρχει και το αγαθό μέσα του, το οποίο όμως είναι νικημένο. Ο άνθρωπος έχει την φύση της αμαρτίας που κληρονόμησε από τον πατέρα του Αδάμ και την επαυξάνει καθημερινά και ο ίδιος. Γνωρίζει το αγαθό, η συνείδησή του τον ελέγχει, στην αμαρτία όμως δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν μπορεί να της αρνηθεί την υπακοή. Έτσι αναφωνεί ο απόστολος Παύλος Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις, δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν. Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ εις Ρωμ.3:10-11 και πάλι Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ρωμ.7:24;

Ο Θεός όμως είχε σχέδιο σωτηρίας. Μέσα από έναν λαό που δημιούργησε, έδωσε στην ανθρωπότητα φωτισμένους ανθρώπους από το Άγιο Του Πνεύμα οι οποίοι προφητικά μιλούσαν και αποκάλυπταν τον ερχομό ενός Σωτήρα για όλη την ανθρωπότητα. (Πέτρ Α' 1:19-21). Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίον λέγει ο Ιωάννης Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό (Ιωαννου 1:4-5) και παρακάτω λέει Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Άλλα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής Ιωάννη 8:12. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός, που ως άνθρωπος νίκησε την αμαρτία, άλλα για χάρη μας δέχθηκε να πληρώσει με την ζωή του τις δικές μας αμαρτίες στον σταυρό του Γολγοθά και έγινε αυτός κατάρα αντί να γίνουμε εμείς. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος, για να μπορεί να μπει μέσα στο φως το αληθινό, να ξεφύγει από το σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου. Οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό, παίρνει την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού, παιδί του φωτός. (Ιωάννη 1:12). Ο Απόστολος Πέτρος γράφει σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς Α' Πέτρου 2:9 , ο ίδιος ο Ιησούς λέει Σεις είσθε το φως του κόσμου Ματθ.5:14. Επίσης ο απόστολος Παύλος γράφει, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω, κρατούντες τον λόγον της ζωής..Φιλιπ.2:15. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να βγει μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας που φέρνει τον θάνατο, υπακούοντας σε Αυτόν που είναι το φως και έχει την αιώνια ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ιωάννη 5:24, Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. Α' Ιωαννη 5:11

Και τώρα λοιπόν αγαπητέ μας, συ τι θα κάνεις; Θα συνεχίσεις να μένεις μακριά από το φως της ζωής; μακριά από τον Χριστό; δεν σε κούρασε η αμαρτία; ο Ιησούς Χριστός σε καλεί σήμερα “Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.” Έλα λοιπόν στον Ιησού Χριστό, μετανόησε από την μέχρι τώρα ζωή σου, ζήτησε από τον Σωτήρα Ιησού να σε αναγεννήσει, να σε κάνει παιδί του, να σου δώσει ουράνιες δυνάμεις να μένεις άγιος, παιδί φωτός και μια μέρα να βρεθείς κοντά του στο αιώνιο φως, στην βασιλεία των ουρανών. Ούτω λέγει Κύριος· Στήτε επί τας οδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, που είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας. Ιερεμίας 6:16