Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κατα Μάρκον Ευαγγέλιον

29/8/21 Η αύξηςη της Βασιλεία του Θεού μέσα στη ζωή του πιστού

Μάρκος 4:21 . ΔΙΟΤΙ ΟΣΤΙΣ ΕΧΕΙ ΘΕΛΕΙ ΔΟΘΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΘΕΛΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗ ΑΠ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΕΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΡΙΨΗ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Μαρκ 11 Έχετε πίστη Θεού, σε Αγια σκεύη! 28-2-21

Μαρκ 11 Έχετε πίστη Θεού, σε Αγια σκεύη! 28-2-21

Το κήρυγμα της Κυριακής 28-2-2021 στην εκκλησία της Περαίας

Μαρκ 11:23 Διότι αληθώς σας λέγω ότι όστις είπη προς το όρος τούτο, Σηκώθητε και ρίφθητι εις την θάλασσαν, και δεν διστάση εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γείνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη.

Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.


Change me - created at 01-03-21 17:50:30

Change me - created at 01-03-21 17:50:30
CHANGE ME

Μαρκ 16 Κυριακής κήρυγμα 27/12/2020

Μαρκ 16 Κυριακής κήρυγμα 27/12/2020

Μαρκ 16:3 ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΚΥΛΙΣΕΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΕΨΑΣΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΙΝ ΟΤΙ Ο ΛΙΘΟΣ ΗΤΟ ΑΠΟΚΕΚΥΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΜΕΓΑΣ ΣΦΟΔΡΑ

Ο Κύριος ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσουμε και βγάζει κάθε εμπόδιο

Μάρκ 7:24 Η απελευθέρωση της κόρης της Συροφοίνισσας και η θεραπεία κωφάλαλου

Μάρκου 5 Ο Ιησούς στην χώρα των Γαδαρηνών

ΜΑΡΚ 5 .... ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΙ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΝ ΟΣΤΙΣ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΛΕΓΕΩΝΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ

Ο Κύριος γνωρίζει τα πρόβατα του παρόλο που στα μάτια των ανθρώπων δεν γνωρίζονται έτσι.
Προσοχή μην δίνουμε τόπο στον διάβολο

17: ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
Ο κόσμος δεν αγαπά το φως του Χριστού γιατί τα έργα του είναι πονηρά!

Μάρκ 9 38 31/5/2020 Κήρυγμα Κυριακής

ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ ΤΙΣ ΜΕ ΠΥΡ ΘΕΛΕΙ ΑΛΑΤΙΣΘΗ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΘΥΣΙΑ ΜΕ ΑΛΑΣ ΘΕΛΕΙ ΑΛΑΤΙΣΘΗ ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΑΛΑΣ ΑΛΛ ΕΑΝ ΤΟ ΑΛΑΣ ΓΕΙΝΗ ΑΝΑΛΑΤΟΝ ΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΑΡΤΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΛΑΣ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΜΑΡΚ 9:49-50

Μάρκος 8, 12/1/2020

Ο Ιησούς μεριμνά για όλες τις ανάγκες μας, ο πιστός πρέπει πάντα να θυμάται τις ευεργεσίες του Θεού στην ζωή του αλλά και τις υποσχέσεις του για το μέλλον του και να είναι ευγνώμων

Ποιός είναι μεγαλύτερος στην Βασιλεία των Ουρανών;18(ιη') 8/12/2019

Μαρκ 4 17/11/2019 Η αποδοχή του λόγου του Θεού από τους ανθρώπους

Κατά Μάρκου 10(ι'), Περι διαζυγίων

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΣΤΙΣ ΧΩΡΙΣΘΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΥΜΦΕΥΘΗ ΑΛΛΗΝ ΠΡΑΤΤΕΙ ΜΟΙΧΕΙΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Μάρκου 10 (ι'). Evagelio.gr

Κατά Μάρκον 4(δ') :26 10/6/2018 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Έτσι είναι η βασιλεία τού Θεού, ωσάν ένας άνθρωπος να έχει ρίξει τον σπόρο επάνω στη γη, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα· και ο σπόρος βλαστάνει, και αυξάνει, με τρόπο που αυτός δεν ξέρει

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

1/4/2018 Κατά Μάρκον 15 (ιέ) Η Σταύρωση του Κυρίου

25/3/2018 Η παραβολή του σπορέα Μάρκου 4

23/7/2016 Κατά Μάρκον 2 (β') 1-12