Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο

Κηρύγματα με κύριο θέμα περικοπές απο το κατά Λουκά Ευαγγέλιο

Λουκά 12 Προσοχή στην ζύμη των Φαρισαίων, ολα τα κρυφά θα γίνουν μια μέρα φανερά! 29/4/2020

Λουκά 12:1-15. ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΟΥ ΣΥΝΗΘΡΟΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ ΩΣΤΕ ΚΑΤΕΠΑΤΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΣ

Λουκά 12:22, Ψαλμός 104


"ΠΟΣΟΝ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΣ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΣΟΥ " Ψαλμός 104:24 "ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΜΗ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΙ ΝΑ ΦΑΓΗΤΕ Η ΤΙ ΝΑ ΠΙΗΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΗΣΘΕ ΜΕΤΕΩΡΟΙ" Λουκ.12:29 Ο Θεός, δημιουργός των πάντων, φροντίζει για όλα τα ποιήματα Του έμψυχα και άψυχα. Ο πιστός πρέπει να βάλει πρώτο μέλημα στην ζωή του την Βασιλεία του Θεού και την Δικαιοσύνη Του και κάθε του ανάγκη ο Κύριος θα την καλύπτει.

Κήρυγμα Κυριακής Λουκά 6:20


Μακαρισμοί και Ουαί
O Κύριος είναι δίκαιος και δεν ξεχνά τον αδύνατο που επιστηρίζεται σε Αυτόν. Έχει ετοιμασμένη ευλογία που κανένας δεν μπορεί να την πειράξει και θα είναι αιώνια . Αλλά έχει και δίκαια κρίση για αυτούς που επιζητούν πως θα περάσουν καλύτερα στην γη αυτή

Λουκά 11:21 Αγρυπνοι και ντυμένοι με την πανοπλία του Θεού 29/9/2019


Διαβάστε εδώ το σχετικό κεφάλαιο από το κατά Λουκά ευαγγέλιο 11:21

Ο κεχρισμένος του Θεού Ιησούς Χριστός μας ευλογεί με το ευαγγέλιο Του.

Ο κεχρισμένος του Θεού Ιησούς Χριστός μας ευλογεί με το ευαγγέλιο Του.

Λουκά 4:14

18: Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,

Λουκ 19 , 11/8/2019 Κ.Φραγκοράπτης και Αστρίτ Αγκό

Κυριακάτικο κήρυγμα στη εκκλησια της Περαίας 4/8/2019

Κυριακάτικο κήρυγμα στη εκκλησια της Περαίας 4/8/2019

Κατά Λουκά 17:11
Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα που είναι;

Η ερώτηση αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, εξακολουθεί και σήμερα να είναι επίκαιρη. Το σημαντικό είναι αφού ευεργετηθούμε δωρέαν απο τον Κύριο, στην συνέχεια να τον ακολουθήσουμε πιστά έως τέλους της επίγειας μας ζωής ώστε να είμαστε σε θέση να αναφωνήσουμε και εμείς οπως ο Απόστολος Παύλος :  

Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα• του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού. Β Τιμ 4:7.

Ακούστε εδώ το κήρυγμα :

Λουκά 5 1-11 3/3/2019 Αστρίτ Αγκό

27/1/2019, Λουκά 14(ιδ'):25 Κυριακάτικο κήρυγμα

" ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΒΑΣΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΗΝΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΟΥ "

Δεν πρέπει τίποτα να αφήσουμε να μπει εμπόδιο στην σχέση μας με τον Κύριο. Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Λουκ ι4' (14) www.evagelio.gr

8/1/2019 Κατά Λουκά Ευαγγέλιο ιγ' (11) :14-τέλος

Να είμαστε άγρυπνοι και δυναμωμένοι με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να νικούμε τον έχθρό


Να είμαστε άγρυπνοι, φορώντας την πανοπλία του Θεού με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Λουκ ιa' (11) :14 www.evagelio.gr

Λουκά ιζ'(17):11 Η θεραπία των Δέκα λεπρών

ΚΑΙ ΕΓΩ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ...Λουκ ιζ' (17) :11 www.evagelio.gr Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Κατά Λουκά 9:51 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

11/5/2018 Λουκάς 7(ζ/):37, Κορινθίους 10 Αστρίτ-Πέτρος

Κατά Λουκά 10 (Αστρίτ), Αποκάλυψις 20 (Πέτρος) 16/3/2018

Λουκά 4:31-35, Λουκά 5:1-11 7/1/2018

Απελευθέρωση δαιμονισμένου μέσα στην συναγωγή απο τον Ιησού. Το κάλεσμα του Πέτρου και των συντρόφων του, από τον Κύριο. Λουκά 4:31-35 , Λουκά 5:1-11

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ακούσετε κήρυγμα ή να το κατεβάσετε Λουκά 4:31-35, Λουκά 5:1-11

Λουκά 2, Ματθαίου 1, Ησαΐα 7

ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ Ματθαίου 1:23 ΚΑΙ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΥΜΝΟΥΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΩΝ "ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ" Λουκά 2:13

Κατά Λουκά 13 17/12/2017

..ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΙΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΛΕΣΘΗ
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο

Κατά Λουκά 19(ιθ') 12/11/2017

Κατά Λουκά 17 (ιζ') 3/09/2017

Κατά Λουκά 18:1-15, 20/8/2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ακούσετε κήρυγμα Λου.18:1-15 Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Λουκά 18

Κατά Λουκά 15(ιε') 30/7/2017

Κατά Λουκά 17:11 και Μαρκ 5:21- Η πίστης σου σε έσωσε, 4/6/2017

Κατά Λουκά 16:10 και Ψαλμός 19:7 25/5/2017

Κατά Λουκά 16:10 και Ψαλμός 19:7 25/5/2017
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ακούσετε κήρυγμα Λου.16:10 , Ψάλμος 19:7 Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Λουκά 16

Κατά Λουκά 8 (η) 22 14/12/2014