Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Κηρύγματα ευαγγελίου μέσα από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Ιωάννη 17. Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας 27/10/2019

Ιωάννη 17(ιε') Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού

Ιωαν 7:37 Ο Κύριος μας καλεί να έρθουμε στα ζωντανά νερά 8-9-2019

Ιωαν 7:37 Ο Κύριος μας καλεί να έρθουμε στα ζωντανά νερά 8-9-2019

Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. " Ιωαν 7:37

Ιωάννη 5(ε') 9/8/2019


Ιωαν 16. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εργάζεται και σε όλο τον κόσμο

Ιωαν 16. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού  Χριστού και εργάζεται και σε όλο τον κόσμο

Ιωάννη 16:13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Ιωάννη 16:13

Ιωάννη 7:37 30/9/2018


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 7(ζ')

Ιωάννη 15(ιε'):17 Ο Υιός και ο Πατήρ εργάζονται αρμονικά για την σωτηρία του ανθρώπου

ΔΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΣΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΤΙΜΩΣΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ο ΜΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΕΜΨΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ιωάννη 15:17. Evagelio.gr

Ιωάννη 4(δ'):43 η θεραπεία του υιού του βασιλικού


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 14(ιδ')

Ιωάννη 15 (ιε'). 17/6/2018 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλήμα σε μένα, το οποίο δεν φέρνει καρπό, το αποκόπτει· και καθένα το οποίο φέρνει καρπό, το καθαρίζει, για να φέρει περισσότερο καρπό.
Ιωάννη 15(ιε'( Evagelio.gr

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ιωάννη 8(η') 13/5/2018 Κυριακάτικο κήρυγμα

Ιωάννη 6:35. Κυριακάτικο Κήρυγμα

Ιωάννη 4 (δ') Κυριακάτικο κήρυγμα

ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΓΕΙΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΗΓΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑΒΛΥΖΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Διαβάστε εδώ το σχετικό κεφάλαιο του Κατά Ιώαννη Ευαγγελίου από το Evagelio.gr

Ιωάννη 5 (ε') / 19-11-2017 Κυριακάτικο κήρυγμα

ΠΩΣ ΔΥΝΑΣΘΕ ΣΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ ΟΙΤΙΝΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΔΟΞΑΝ Ο ΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΘΕΟΥ .

Διαβάστε εδώ το σχετικό κεφάλαιο του Κατά Ιώαννη Ευαγγελίου από το Evagelio.gr

Ιωάννη ε' 18-10-2017 Π.Δέβης

ΙΔΟΥ ΕΓΕΙΝΕΣ ΥΓΙΗΣ ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΙ ΓΕΙΝΗ ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Διαβάστε το απόσπασμα αυτό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιωάννη ε' (5) 1:17 Evagelio.gr

Ιωάννη 1(α') 1-14 και Λουκάς 13(ιγ'):23-30

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Ιωάννη Ευαγγελιο 1(α'). Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 13(ιγ')

Ιωάννου 15, 15/9/2017

Ιωάννη 11 (ια') 13/8/2017 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ιωάννη 5(ε') :19 18/6/2017

Ιωάννη 10(ια') : 22 21/5/2017

Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 (ιδ')


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 14(ιδ')

Ιωάννη 16 (ισ') (John 16). Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας