Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Κηρύγματα ευαγγελίου μέσα από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Η αλήθεια του λόγου Του Χριστού ελευθερώνει τον μαθητή Του

Ιωαν 8:31 Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· Εάν σεις μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου,
και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει.

9/1/22 Μην καταδικάζουμε κανένα , ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου (Ιωάν 8:1-12)

9/1/22 Μην καταδικάζουμε κανένα , ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου  (Ιωάν 8:1-12)

Ιωάν 8:10
ΑΝΑΚΥΨΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΓΥΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ ΟΥΔΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΕΙΠΕΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΟΥΔΕ ΕΓΩ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΥΠΑΓΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΜΗ ΑΜΑΡΤΑΝΕ

Ο Κύριος ευλογεί πλούσια την προσφορά του παιδιού Του στο έργο Του

Ο Κύριος ευλογεί πλούσια την προσφορά του παιδιού Του στο έργο Του

Ιωαν 6:12 Αφού δε εχορτάσθησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτούς· Συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα, διά να μη χαθή τίποτε. 13 Εσύναξαν λοιπόν και εγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας.

17/10/2021 Ιωάν 8:12-33 Κυριακάτικο κήρυγμα Μαθητές του Κυρίου έως τέλους

17/10/2021 Ιωάν 8:12-33 Κυριακάτικο κήρυγμα  Μαθητές του Κυρίου έως τέλους

Ιωάν 8:31,32 ΕΛΕΓΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΣΕΙΣ ΜΕΙΝΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΩ ΕΜΩ ΕΙΣΘΕ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ.


22/8/21 Ιωάν 14:1-17, Β Κορ 4:7-18 Ελπίδα μας η ουράνια πατρίδα που μας ετοίμασε ο Θεός

Ιωάν 14:2

ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΗΘΕΛΟΝ ΣΑΣ ΕΙΠΕΙ ΥΠΑΓΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΤΟΠΟΝ

 Β Κορ 4:17 .
ΔΙΟΤΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΘΛΙΨΙΣ ΗΜΩΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΒΑΡΟΣ ΔΟΞΗΣ

Ο Ιησούς Χριστός η ζωή η αιώνιος. Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ο Ιησούς Χριστός η ζωή η αιώνιος.
Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ιωαν 17:3 Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.


16/5/21 Ο Λόγος ΘΕΟΣ το Φώς του ανθρώπου Ιωάν 1

16/5/21 Ο Λόγος ΘΕΟΣ το Φώς του ανθρώπου Ιωάν 1

ΙΩΑΝ 1:1 ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΗΤΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΝ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ...

4: ΕΝ ΑΥΤΩ ΗΤΟ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΗΤΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


Ιωάν 13 . Ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών Του!

Ιωάν 13 . Ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών Του!

Ιωάννου 13 ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΔΩΚΑ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΜΝΗΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΕΓΩ ΕΚΑΜΟΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ 15ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΑΣ ΕΝΙΨΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΝΙΠΤΗΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΛΛΗΛΩΝ


Ταπείνωση και υπηρεσία διδάσκει ο Κύριος και δίνει το παράδειγμα με την δική του στάση


Η συγχωρητικότητα και η επιείκεια βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του πιστού (Ιωαν 8)

Η συγχωρητικότητα και η επιείκεια βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του πιστού (Ιωαν 8)

ΙΩΑΝ 8:7
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΜΕΝΟΝ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΚΥΨΑΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΣΤΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΣ ΡΙΨΗ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΕΠ ΑΥΤΗΝ

Ιωάννη 2, Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ο Κύριος μπορεί να αναστήσει και τον δικό σου Λάζαρο!

Ο Κύριος μπορεί να αναστήσει και τον δικό σου Λάζαρο!
ΙΩΑΝΝΗ 11
"ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΣΟΙ ΕΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΛΕΙΣ ΙΔΕΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

Ιησούς η άμπελος και οι μαθητές Του τα εκλεκτά κλίματα

ΙΩΑΝ 15 ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝ ΚΛΗΜΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΜΕ ΦΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΦΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΦΕΡΗ ΠΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΡΠΟΝ

Ιωάννη 8: 12-20 Ιησούς Χριστός , το Φως του κόσμου

Ιωαν 17 31/5/2020 Η προσευχή του Ιησού για τα παιδιά Του

ΑΥΤΗ ΔΕ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩΣΙ ΣΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ .... Ιωάν 17

Ιωάννη 10 Ο ποιμήν ο καλός, η θύρα των προβάτων και ο θυρωρός

Ιωάν 8(η):31 20/5/2020

Ιωαν 8:31 ΕΛΕΓΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΣΕΙΣ ΜΕΙΝΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΩ ΕΜΩ ΕΙΣΘΕ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΜΟΥ

Ιωάννη 6:16 15/3/2020 Δοκιμασία αλλά ο Κύριος είναι πιστός και θα επέμβει την κατάλληλη ώρα

Ιωάννη 14 16/2/2-20

Ιωάννη 17. Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας 27/10/2019

Ιωάννη 17(ιε') Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού

Ιωαν 7:37 Ο Κύριος μας καλεί να έρθουμε στα ζωντανά νερά 8-9-2019

Ιωαν 7:37 Ο Κύριος μας καλεί να έρθουμε στα ζωντανά νερά 8-9-2019

Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. " Ιωαν 7:37

Ιωάννη 5(ε') 9/8/2019


Ιωαν 16. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εργάζεται και σε όλο τον κόσμο

Ιωαν 16. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού  Χριστού και εργάζεται και σε όλο τον κόσμο

Ιωάννη 16:13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Ιωάννη 16:13

Ιωάννη 7:37 30/9/2018


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 7(ζ')

Ιωάννη 15(ιε'):17 Ο Υιός και ο Πατήρ εργάζονται αρμονικά για την σωτηρία του ανθρώπου

ΔΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΣΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΤΙΜΩΣΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ο ΜΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΕΜΨΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ιωάννη 15:17. Evagelio.gr

Ιωάννη 4(δ'):43 η θεραπεία του υιού του βασιλικού


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 14(ιδ')

Ιωάννη 15 (ιε'). 17/6/2018 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλήμα σε μένα, το οποίο δεν φέρνει καρπό, το αποκόπτει· και καθένα το οποίο φέρνει καρπό, το καθαρίζει, για να φέρει περισσότερο καρπό.
Ιωάννη 15(ιε'( Evagelio.gr

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ιωάννη 8(η') 13/5/2018 Κυριακάτικο κήρυγμα

Ιωάννη 6:35. Κυριακάτικο Κήρυγμα

Ιωάννη 4 (δ') Κυριακάτικο κήρυγμα

ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΓΕΙΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΗΓΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑΒΛΥΖΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Διαβάστε εδώ το σχετικό κεφάλαιο του Κατά Ιώαννη Ευαγγελίου από το Evagelio.gr

Ιωάννη 5 (ε') / 19-11-2017 Κυριακάτικο κήρυγμα

ΠΩΣ ΔΥΝΑΣΘΕ ΣΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ ΟΙΤΙΝΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΔΟΞΑΝ Ο ΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΘΕΟΥ .

Διαβάστε εδώ το σχετικό κεφάλαιο του Κατά Ιώαννη Ευαγγελίου από το Evagelio.gr

Ιωάννη ε' 18-10-2017 Π.Δέβης

ΙΔΟΥ ΕΓΕΙΝΕΣ ΥΓΙΗΣ ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΙ ΓΕΙΝΗ ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Διαβάστε το απόσπασμα αυτό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιωάννη ε' (5) 1:17 Evagelio.gr

Ιωάννη 1(α') 1-14 και Λουκάς 13(ιγ'):23-30

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Ιωάννη Ευαγγελιο 1(α'). Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την περικοπή στο evagelio.gr Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 13(ιγ')

Ιωάννου 15, 15/9/2017

Ιωάννη 11 (ια') 13/8/2017 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ιωάννη 5(ε') :19 18/6/2017

Ιωάννη 10(ια') : 22 21/5/2017

Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 (ιδ')


Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο Κατά Ιωάννη 14(ιδ')

Ιωάννη 16 (ισ') (John 16). Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας