Ευαγγελιστικά μηνύματα

Ευχαριστούμε πολύ τον Κϋριο για όλα τα παιδιά Του , που τα οδηγεί να φανερώνουν τις αιώνιες και αληθινές αλήθειες Του , χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο (νόμιμο) μέσο, ώστε να έρθει το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου απο τον Ιησού Χριστό σε κάθε άνθρωπο. Στο θέμα αυτό παρουσιάζουμε τέτοια μηνύματα που βρήκαμε στο διαδίκτυο και πιστεύουμε οτι μπορούν να οικοδομήσουν κάθε ειλικρινή άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει για την αγάπη του Θεού

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΥμνείτε τον Θεόν

Ω Θαυμάσιε Θεέ

Φιλείτε τον Υιό!

Ο Κύριος είναι η παρηγοριά μας και η ελπίδα μας. Ψαλμός 42