Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Ματθ 26:36-56 Ο Ιησούς στην Γεσθημανή . Κυριακάτικο κήρυγμα 25/7/2021

 Ματθ 26:36-56 Ο Ιησούς στην Γεσθημανή . Κυριακάτικο κήρυγμα 25/7/2021

Ματθ 26:41. ...αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.


Ματθ 25, Oi 10 Παρθένες , παράδειγμα να είμαστε ζωντανοί χριστιανοί έτοιμοι για την αρπαγή της εκκλησίας

ΜΑΤΘ 25:16 ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΔΕ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΓΕΙΝΕ ΚΡΑΥΓΗ ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΤΕ ΕΣΗΚΩΘΗΣΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΕΚΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΑΝ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΥΤΩΝ
..
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘ ΗΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Ματθ 12:38 Το παράδειγμα των Νινευιτών

Ματθ 12:38 Το παράδειγμα των Νινευιτών

Ματθ 12:41 Ανδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ.

Ματθ 14:13-33 7-12-2020

Ματθ 22(κβ') Η παραβολή του γάμου του ιού του βασιλέως 7/6/2020


Ματθαίου 22 "ΙΔΟΥ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΜΟΥ ΗΤΟΙΜΑΣΑ ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ"

Ματθ ιγ' 16-4-2020 Ι.Βούκας

Ματθαίου 13. Ο θησαυρός της Βασιλείας των Ουρανών αξίζει να δώσουμε τα πάντα για να τον αποκτήσουμε!
ΠΑΛΙΝ ΟΜΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΜΕ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΥΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΡΥΨΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΑΓΕΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ..

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ (Ματθ ε' 1-12)

Οι Μακαρισμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού φανερώνουν την στάση ζωής που πρέπει να τηρεί ο Χριστιανός για να είναι ευάρεστος στον Θεό αλλά και ταυτόχρονα είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά δια του Αγίου Πνεύματος ώστε να μην αποκάμει και να τερματίσει νικηφόρα


Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ε' εδώ.

Ιωάννη 17. Η προσευχή του Κυρίου για τους δικούς Του. Προτροπές στην πίστη

  ΑΥΤΗ ΔΕ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩΣΙ ΣΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα
Διαβάστε το απόσπασμα αυτό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο :Πατήστε εδώ

  

Ματθ. 10:16 (ιστ') 9/4/2019

Πρόβατα εν μέσω λύκων

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα Διαβάστε το απόσπασμα αυτό από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο :Πατήστε εδώ

Η παραβολή των ζιζανίων. Ματθ 13:24 20/5/2018 2018

Η παραβολή των ζιζανίων. Ματθ 13:24 20/5/2018 2018

Ματθαίου 19 4/5/2018 - Ο ζωντανός Χριστιανός

Κατά Ματθαίου 27, 6/4/2018 Αστρίτ Αγκό

Κατά Ματθαίον ιε' 30/1/2018

Λουκά 2, Ματθαίου 1, Ησαΐα 7

ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ
Ματθαίου 1:23 ΚΑΙ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΥΜΝΟΥΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΩΝ "ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ"

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 5(ε'):43

ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΩΝΤΑΙ...

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα από την Αγία Γραφή Σχετικές παραπομπές της Αγίας Γραφής

Κατά Ματθαίο 25 (ιε') 27/8/2017

Διαβάστε το σχετικό κεφάλειο εδώ Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 25 (κε')

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 7:7 16/7/2017

Ο Κύριος προτρέπει τον πιστό να ζητά και να λαμβάνει από Αυτόν καθώς είναι ο μόνος που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη του. Ιδιαίτερα να ζητήσει το Αγιο Πνεύμα Του που είναι αναγκαίο να λάβει ο κάθε πιστός

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 16(ιστ') 2014 11 30

Οι μαθητές του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι προσεκτικοί να μην επηρεαστούν από την ζύμη των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων που είναι η διδαχή τους και η πρακτική τους (υποκρισία τους). Τι είναι για τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός. Το φρόνημα των ανθρώπων ενάντια στο θέλημα του Θεού. Η άρνηση της ζωής αυτής προς χάρις της αιωνίου ζωής. ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟΝ ΚΕΡΔΗΣΗ ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗ Η ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΥ (16)

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 15 (ιέ) : 21 21/10/2014 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 5 (ε')

Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 18 (ιή):21