Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

Βιβλίο Ψαλμών-Παροιμίες

11/3/2022 Παροιμίες 3 κεφ

Παρ 3:3 Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλίπωσι· δέσον αυτάς περί τον τράχηλόν σου· εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου· ούτω θέλεις ευρεί χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Ψαλμ 19:7 Η εντολή του Κυρίου λαμπρά 26/12/2021 Κυριακάτικο κηρύγμα

Ψαλμ 19:7  Η εντολή του Κυρίου λαμπρά 26/12/2021 Κυριακάτικο κηρύγμα

Ψαλμ 19:7 Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν· η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν· τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς·

1/9/2021 Ο αγιασμός είναι το ασφαλές οχυρό μας στις επιθέσεις του εχθρού (Ψαλμός 142)

Ψαλμ 103. Ευγνωμοσύνη , δοξολογία στην Θεό πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητα του πιστού

Ψαλμ 103.  Ευγνωμοσύνη , δοξολογία στην Θεό πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητα του πιστού

ΨΑΛΜ 103 ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Φιλείτε τον Υιόν, Ψαλμ 2

Ψαλμ 2:11 Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβω και αγάλλεσθε εν τρόμω. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργισθή, και απολεσθήτε εκ της οδού, όταν εξαφθή ταχέως ο θυμός αυτού. Μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ' αυτόν.

30/5/2021 Ψαλμός 147 Να δοξολογοΰμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά

30/5/2021 Ψαλμός 147 Να δοξολογοΰμε τον Κύριο με καθαρή καρδιά

Ψαλμ 147:1 ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΝ ΝΑ ΨΑΛΛΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΠΝΟΝ Η ΑΙΝΕΣΙΣ ΠΡΕΠΟΥΣΑ


Ψαλμός 142 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας 24-1-21

Ψαλμός 142 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας 24-1-21

 Ψαλμ142:5 Προς σε, Κύριε, έκραξα, και είπα, συ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων.

Λουκ 16:9 Και εγώ σας λέγω· Κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας, διά να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν εκλείψητε.

Στήριγμα μας ο Κυριος σε κάθε δυσκολία, Να χρησιμοποιούμε οτι μας έχει εμπιστευθεί ο Κύριος,  για το έργο Του (Ψαλμ 142, Ιερεμ 17:5, Λουκ 16:3 )

13 07 2020 Ψαλμός 19 (ιθ')

Ψαλμ 19 ΑΣ ΗΝΑΙ ΕΥΑΡΕΣΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΑ ΜΟΥ

Ψαλμός 119:71 20/5/2020


Ψαλμ 119:71 ΠΡΙΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΩ ΕΓΩ ΕΠΛΑΝΩΜΗΝ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΕΦΥΛΑΞΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΟΥ

Ο πιστός πρέπει να αυξάνει στην σοφία του Θεού / Ψαλμός 90 / Ματθ 11:25 Κυριακής κήρυγμα 5/4/2020

Ψαλμ 90 , ΔΙΔΑΞΟΝ ΗΜΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΩΜΕΝ ΟΥΤΩ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ .

Ματθ 25 ΕΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΔΟΞΑΖΩ ΣΕ ΠΑΤΕΡ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΤΙ ΑΠΕΚΡΥΨΑΣ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΛΥΨΑΣ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΝΗΠΙΑ

Ψαλμός 45 Κυριακής κήρυγμα

Ο ωραιότερος των υιών των ανθρώπων......Ολη η δόξα της θυγατρος του βασιλέως είναι έσωθεν.

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ψαλμός γ'(3), Ματθαίου 19

Και μέσα στην παιδεία του Κυρίου πρέπει να τον ευχαριστούμε και να τον εμπιστευόμαστε διότι μας αγαπά και το τέλος θα είναι θαυμάσιο! Ψαλμός γ΄(3) (www.evagelio.gr) Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ψαλμός 31 Υπομονή, ελπίδα και προσμονή του Κυρίου μέσα στην θλίψη

Ψαλμός 46, 3/6/2018

Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι.

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ψαλμός 50(ν') - Λουκά 13(ιγ'):10 Η θεραπεία της συγκίπτουσας 22/4/2018

13/4/2018 Ιωάννη 21,Αστρίτ Αγκό-Ψαλμός μβ (42) Π.Δέβης

Ψαλμός 37 :1-11 Κυριακάτικο κήρυγμα Περαίας

Ψαλμός 2. 27/6/2017

ΓΙΑΤΙ φρύαξαν τα έθνη, και οι λαοί μελέτησαν μάταια; Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες τής γης, και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί, ενάντια στον Κύριο, και ενάντια στον Χριστό του, [λέγοντας]: Ας διασπάσουμε τα δεσμά τους, και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους.

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Ψαλμός 34

Ψαλμός 133