ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Ανθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Ο φόβος του Κυρίου διασφαλίζει τον άνθρωπο

Ο φόβος του Κυρίου διασφαλίζει τον άνθρωπο

Παρ 19:23 Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει κεχορτασμένος· κακόν δεν θέλει συναπαντήσει.


Ο φόβος του Θεού ποτέ να μην φύγει από την ζωή μας, αλλά να είναι εδραιωμένος

μέσα μας με επίγνωση της αγαθότητας,  του ελέους, των οικτιρμών και της δικαιοκρισίας Του.

Έτσι θα είμαστε πάντοτε ευγνώμονες και θα τον σεβόμαστε ως τον Λυτρωτή και Ευεργέτη της ζωής μας


Ο Κύριος μιλώντας στον λαό Του στην Π.Διαθήκη αλλά προφητικά και για εμάς στην πνευματική μας ζωή αναφέρει:


Ωσηέ 2:18 Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γής· τόξον δε και ρομφαίαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικίσει αυτούς εν ασφαλεία.

Και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εις τον αιώνα· και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίσει και εν ελέει και εν οικτιρμοίς·

και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εν πίστει· και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον.


Ο Κύριος το οχύρωμα μας

Ο Κύριος το οχύρωμα μας

Ναούμ 1:7 Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα εν ημέρα θλίψεως, και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτόν.

Θλίψεις και στεναχωρίες στην ζωή του ανθρώπου συχνά συμβαίνουν όμως για τα παιδιά του Θεού που ελπίζουν σε Αυτόν υπάρχει καταφύγιον ασφαλές.

Στην αγκαλιά του να είμαστε πάντοτε αδέλφια εκεί είναι η παρηγοριά και η ασφάλεια μας.
Το προσωπικό μας ταμείο, οι συμπροσευχές στην εκκλησία του Χριστού,  η διδασκαλία των αποστόλων , οι άγιες κοινωνίες με τα αδέλφια και η κοινωνία του σώματος και αίματος που Χριστού μας είναι τα βασικά θεμέλια της πνευματικής ζωής μας για να νιώθουμε και να ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και στην ασφάλεια Του.

Αγαπάτε αλλήλους

Αγαπάτε αλλήλους
Ιωαν 13:34 Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους.
 Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.

Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που θα το πιστεύει αλλά είναι και η διδασκαλία της πραγματικής αγάπης. 

Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιό Του να πεθάνει στον Σταυρό του Γολγοθά για να ξεχρεώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα τον πιστέψουν.

Ιωαν 13:1 ..ο Ιησούς .., αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.

Και αυτή την αγάπη ζητά από τα παιδιά του να την εφαρμόσουν στην ζωή τους και πρώτον μέσα στην εκκλησία  που είναι το σώμα του Χριστού. 

Έτσι θα δοξάζεται ο Κύριος και θα παραδέχονται οι άνθρωποι ότι είναι μαθητές Του.

Αλήθεια και τελειότητα στον Κύριο

Αλήθεια και τελειότητα στον Κύριο
Ψαλμ 111:7 Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσις· αληθιναί πάσαι αι εντολαί αυτού·

Πόσο διαφέρουν τα ανθρώπινα έργα από τα έργα του Κυρίου και Θεού μας.
Γύρω μας το κακό παντού αποτέλεσμα των σαρκικών έργων των ανθρώπων.
Στην Βασιλεία του Θεού όμως  καταλαβαίνουμε και απολαμβάνουμε την αλήθεια και το αγαθόν : Χαρά,  Ειρήνη και Δικαιοσύνη διά Αγίου Πνεύματος.
Σε αυτήν την Βασιλείαν καλεσθήκαμε να ζήσουμε αιώνια και ξεκίνησε μέσα μας με την αναγέννηση διά της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια Αγίου Πνεύματος.
Α Πέτρου 1:3 Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών,

Πρόσφατα κηρύγματα

Κηρύγματα του λόγου του Θεού από την αίθουσα της Αδελφότητας.

Ματθ 25, Oi 10 Παρθένες , παράδειγμα να είμαστε ζωντανοί χριστιανοί έτοιμοι για την αρπαγή της εκκλησίας

ΜΑΤΘ 25:16 ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΔΕ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΓΕΙΝΕ ΚΡΑΥΓΗ ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΤΕ ΕΣΗΚΩΘΗΣΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΕΚΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΑΝ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΥΤΩΝ
..
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΕΥΡΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘ ΗΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Να εννούμε και να εφαρμόζουμε την δικαιοκρισία του Θεού

(Ρωμ 2:1-4)

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣΑΙ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣ Ο ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΥΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙΣ ΣΥ Ο ΚΡΙΝΩΝ

Λουκ 12:35, 14:25 Λύχνοι καιόμενοι και ο Κύριος η πρώτη μας αγάπη

Λουκ 12:35, 14:25 Λύχνοι καιόμενοι και ο Κύριος η πρώτη μας αγάπη

Λουκ 12:35 Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι·

Λουκ 14:26 Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.
Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.


Κλικ εδώ για να το ακούσετε:

Ησαΐας 32:9-17. Αμέριμνοι για τα πράγματα του κόσμου και όχι για τα του Κυρίου. 21/3/2021

Ησαΐας 32:9-17. Αμέριμνοι για τα πράγματα του κόσμου και όχι για τα του Κυρίου. 21/3/2021

Ησαι 32:17 Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είσθαι ειρήνη· και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα.

Όπως και αν είναι η κατάσταση γύρω μας ή καρδιά μας να είναι προσκολλημένη στον Κύριο. 


Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα μηνύματα 2020 Συλλογή Α

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΓια τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Προσευχή

Προσευχή
Ένα όμορφο σκίτσο που μπορεί ο γονέας να το εκτυπώσει και να το δώσει στο παιδί του για βάψιμο

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.