ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Ανθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τους εκζητούντας Αυτόν

Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει τους εκζητούντας Αυτόν


Ψαλμ 9:9-11 Και ο Κύριος θέλει είσθαι καταφύγιον εις τον πένητα, καταφύγιον εν καιρώ θλίψεως.
Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε, Κύριε.
Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον, τον κατοικούντα εν Σιών· αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού·


Να μην χάσουμε την ελπίδα μας στον Κύριο καθως είναι δίκαιος και δεν μας άφησε και ούτε θα μας αφήσει αρκεί να μην σταματήσουμε να τον εκζητούμε
Και επίσης όπως μας προτρέπει ο λόγος Του να αναγγέλλουμε παντού τα θαυμάσια Του και ιδιαίτερα το ευαγγέλιο του Υιού Του και Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 1Ρωμ 1:16 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Ελληνα.

  Με τον λόγο Του ξεκινάμε την ημέρα μας και με αυτόν θα κλείνει η ημέρα μας μέσα στην καρδιά μας.
Ο Κύριος μεθ' ημών. Αλληλούια

Περπάτημα δια της πίστεως με τον Χριστόν

Περπάτημα δια της πίστεως με τον Χριστόν

Εβρ 11:5 Διά πίστεως μετετέθη ο Ενώχ, διά να μη ίδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός· επειδή προ της μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν·
χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν.


Και εμείς ποθούμε να μας μεταθέσει ο Κύριος δια της αρπαγής , είτε ατομικά στον χρόνο που έχει ορίσει Αυτός, είτε με όλη την εκκλησία Του την ευλογημένη ώρα της αρπαγής ώστε να ζήσουμε αιώνια μαζί Του πλέον,  με τα νέα άφθαρτα σώματα χωρίς covid19 και κάθε κακό.
Ο αγώνας μας λοιπόν συνεχίζεται να κρατήσουμε την πίστη στον δίκαιο μισθαποδότη Θεό υπακούοντας στον λόγο Του με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ώστε να Τον ευαρεστήσουμε και να τελειώνοντας με επιτυχία τον δρόμο προς τον ουρανό.

Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο οδηγός μας δια του Αγίου Πνεύματος.
Αλληλούια!

Αύξηση πίστεως και αγάπης μέσα στους διωγμούς

Αύξηση πίστεως και αγάπης μέσα στους διωγμούς
Β' Θεσ 1:3-4 Οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν διά σας, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστις σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων υμών εις αλλήλους, ώστε ημείς αυτοί καυχώμεθα διά σας εν ταις εκκλησίαις του Θεού διά την υπομονήν σας και πίστιν εν πάσι τοις διωγμοίς υμών και ταις θλίψεσι, τας οποίας υποφέρετε

Είθε να μοιάσουμε τα πρώτα μας αυτά αδέλφια που μας τα συστήνει ο λόγος του Θεού δια του αποστόλου Παύλου.  Βέβαια προσευχόμαστε ο Κύριος να μην μας φέρει σε πειρασμό αλλά και αν τον επιτρέψει γνωρίζουμε ότι είναι μαζί μας και έτσι δοκιμάζεται και η πίστη μας.

Ιακ 1:2-4 Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς,
γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν.
Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

Ο Χριστός η δύναμη της ζωής για όλους τους πιστεύοντας σε Αυτόν

Ο Χριστός η δύναμη της ζωής για όλους τους πιστεύοντας σε Αυτόν

1 Ιωαν 2:13-14 Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ' αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ' αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν.
Ο Κύριος και Θεός μας είναι για όλους,  μικρούς και μεγάλους.

Εφόσον  τον γνωρίσαμε (και αν δεν τον γνωρίσαμε μας καλεί να τον γνωρίσουμε), να τον μαρτυρούμε σε όλους, ιδιαίτερα στα παιδιά τα οποία είναι από την αρχή της ζωής τους, ο στόχος του εχθρού της ψυχής μας για να τα διαφθείρει βάζοντας τα πλάνες και κακές επιθυμίες. 

Όμως όταν μαθητεύουν και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού (δύναμη Θεού για σωτηρία (Ρωμ 1:16), γνωρίζουν την αληθινή αγάπη του Θεού , αποκτούν πραγματικό στήριγμα για όλη τους την επίγεια ζωή και ακόμη περισσότερο έχουν γνώση για το σχέδιο του Θεού για την προσφορά Του , της Αιώνιας Ζωής. Αποκτούν και θάρρος και δύναμη ώστε και να μην φοβούνται όλα αυτά που βλέπουν και ακούν γύρω τους. Κοντά στον Χριστό έχουν ασφάλεια, παρηγοριά,  δύναμη, οδηγία αληθινή, και στο τέλος θα απολαύσουν την Αιώνια Ζωή.


Οι ρίζες μας στον Χριστό

Οι ρίζες μας στον Χριστό

Κολ 2:6-8  Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε, ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και στερεούμενοι εν τη πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας.
Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστό


Το παιδί του Θεού που αναγεννήθηκε δια της πίστεως στον Ιησου Χριστό και βαπτίσθηκε στο όνομά του Κυρίου, ενεδύθηκε τον Χριστό (Γσλ 3:27 ).  Στην πορεία του στην ζωή αυτή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό ωστε να μην ξεκλίνει απο την διδασκαλία του Χριστού και να έχει μια συνεχή αυξητική τάση στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου και να είναι άγρυπνο ώστε να μην παρασυρθεί από τις πλάνες που κυκλοφορούν στον κόσμο.
Ο Κύριος με την χάρη Του θα είναι μαζί του και το Άγιο Πνεύμα που θα του χορηγηθεί από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού θα είναι η παρηγοριά,  η δύναμη, η οδηγία και θα του δώσει τον καρπό Του ώστε να πετύχει τον στόχο να τερματίσει νικητής και να λάβει το στέφανο της ζωής από τον Λυτρωτή Ιησού Χριστό

Πρόσφατα κηρύγματα

Κηρύγματα του λόγου του Θεού από την αίθουσα της Αδελφότητας.

Εβρ 11: 8-16 23/11/2020

Εβρ 11: 1-17 Το κεφάλαιο της πίστεως - Παραδείγματα ανθρώπων που η πίστη τους, τους έδωσε καλή μαρτυρία στο Θεό - Α'μέρος

Εβρ 11: 1-17 Το κεφάλαιο της πίστεως - Παραδείγματα ανθρώπων που η πίστη τους, τους έδωσε καλή μαρτυρία στο Θεό - Α'μέρος

ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΝΩΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΘΕΟΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΙ ΕΦΟΒΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΙΒΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΙ ΗΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΥΝΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ (Λουκ 13:10-30)

ΛΟΥΚ 13  ΓΥΝΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ


Ησαϊας 30 (λ') 02/11/2020

Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΓια τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον τον αρεστόν ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν και γνώσιν και χαράν· Εκκλησιαστης 2-26