ECCLESIAOFPEREA.ORG ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!

Λίγα λόγια για τον νέο μας διαδικτυακό τόπο

Το www.EcclesiaOfPerea.org είναι ο νέος ανανεωμένος επίσημος διαδικτυακός τόπος της Χριστιανικής Αδελφότητας Μαθητών του Ιησού Χριστού Περαίας. Η θεματολογία του τόπου μας με την βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θέλουμε συνέχεια να εμπλουτίζεται και η λειτουργικότητά του διαδιακτυακού μας τόπου θα βελτιώνεται. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το Σωτήριο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην ανθρωπότητα και να ελκύσουμε κάθε άνθρωπο κοντά του. Πιστεύουμε οτι σήμερα αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος πρώτα απο όλα είναι να γνωρίσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την δύναμη που περιέχεται μέσα του προς σωτηρία της ψυχής του.
"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα" Ρωμ1:15
Επίσης μέσα απο τις σελίδες του ιστοτόπου μας θα γνωρίσεται και το έργο που έκανε στην περιοχή μας ο Κύριος μας ώστε να συσταθεί αυτή η μικρή αδελφότητα και να αποτελέσει μια εστία φωτός του λόγου Θεού ανάμεσα και στις άλλες που το Πνεύμα το Αγιο άναψε στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Από το κανάλι μας στο YouTubeΑνθολόγιο από τον λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή! Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει Αλληλούια
Περισσότερα εδώ

Η καλύτερη απόκτηση

Η καλύτερη απόκτηση

Παρ 4:7 Η σοφία είναι το πρώτιστον· απόκτησον σοφίαν· και υπέρ πάσαν απόκτησίν σου απόκτησον σύνεσιν. Ανάλαβε αυτήν και θέλει σε υψώσει· θέλει σε δοξάσει, όταν εναγκαλισθής αυτήν.

Ερώτηση,

Από πού να λάβω σοφία;

2 Τιμοθ 3:15...ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.

Ο Λύχνος του Θεού στον άνθρωπο

Ο Λύχνος του Θεού στον άνθρωπο
Παρ 20:27 Λύχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμυχα της καρδίας.
1 Κορ  2:11 Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ειμή το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτώ;
Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του
Θεού.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για το πνεύμα το νέο που μας έδωσε με την αναγέννηση μας , ιδιαίτερα και για το Άγιο Πνεύμα Του που μας βαπτίζει .
Πνεύμα δυνάμεως και όχι δειλίας αλλά και σωφρονισμού.
ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΔΩΚΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΙΛΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΤΙΜ Β' 1:7)

Να μπορούμε να εξετάζουμε τον εαυτό.μας και να διορθώνουμε τα χαλάσματα  μέσα μας και να θανατώνουμε κάθε σαρκικό φρόνημα μέσα μας.
Αλληλούια, Σε ευχαριστούμε Πατέρα δια Ιησού Χριστού

Παρησία και υπομονή για να κερδίσουμε τις ευλογίες του Θεού

Εβρ 10:35 Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην.
36 Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν.

Το παιδί του Θεού κάποια στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση και περιμένοντας την επαγγελία Του Θεού  και την επέμβαση Του στην υπόθεση του,  τείνει να  αποκάμει και να ολιγοπιστήσει . 
Εκεί όμως πρέπει να δώσει την μάχη με την πανοπλία Του Θεού (Εφεσ  6:13) να κρατήσει την περικεφαλαίαν της ελπίδας  και σωτηρίας με παρησία καθώς ο Κύριος θα επέμβει και θα γίνουν θαυμάσια στην ζωή Του.
Ο Κύριος είναι πιστός δεν δύναται να αρνηθεί το εαυτό του. Τιμ 2:13
Τον ευχαριστούμε 
 Αλληλούια

Ουρανοπολίτες τα παιδιά του Θεού

Ουρανοπολίτες τα παιδιά του Θεού
Φιλ 3:20 Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,
21 όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν.

Όσο και στενάχωρα και απογοητευτικά και αν είναι τα πράγματα γύρω μας, μην ξεχνάμε ότι σαν παιδιά του Θεού δεν ανήκουμε στον κόσμο αυτό αλλά στην ουράνια πατρίδα μας που μας χαρίστηκε δωρεάν διά της πίστεως στην παντοτινή θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού .

Αυτός που αναστήθηκε εκ νεκρών με την δύναμη αυτή της αναστάσεως του θα αναστήσει και όσους κοιμήθηκαν στην παρουσία Του με τα νέα άφθαρτα σώματα και θα μεταμορφώσει τους ζώντας στην παρουσία Του εν ριπή οφθαλμού για να μας παραλάβει στην αιώνια πατρίδα μας που εκεί όλα είναι τέλεια. 

Αλληλούια 
Δόξα στον Πατέρα μας , τον Υιό Του και το Άγιο Πνεύμα

Φιλόστοργοι προς αλλήλους

Φιλόστοργοι προς αλλήλους
Ρωμ 12:10 γίνεσθε προς αλλήλους φιλόστοργοι διά της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους,
εις την σπουδήν άοκνοι, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες,

Φίλοι της στοργής, να αγαπάμε να είμαστε στοργικόί στους συνανθρώπους μας και πρωτα στους οικιακούς και στη Αδελφότητα.
Όμορφα λόγια λόγια που να κάνουν οικοδομή, σπλάχνα, επιείκεια , συγχωρητικότητα να είναι οι χαρακτηρισμοί των πράξεών μας για να μιμούμαστε τον Ιησού μας , τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας.

Βασιλεία ασάλευτον για τα παιδιά του Θεού

Βασιλεία ασάλευτον για τα παιδιά του Θεού
Εβρ 12:28 Διά τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, διά της οποίας να λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και ευλάβειαν.

Μπήκαμε δωρεάν διά της θυσίας του Ιησού Χριστού στην Βασιλεία των ουρανών που δεν έχει τέλος και είναι τέλεια. 
Θα πρέπει όμως εδώ στην προσωρινή παροικία μας στην γη αυτή να φυλάξουμε με την χάρη Του Λυτρωτή μας αυτή την δωρεάν , αγρυπνώντας και αγωνιζόμενοι σύμφωνα με το ευαγγέλιο Του.
Αυτός ήταν και ο αγώνας του αποστόλου Παύλου όπως μας αναφέρει:
Φιλιπ 3:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού.

Πρόσφατα κηρύγματα

ΜΕ ΑΡΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΖΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ (Ματθ 4:4)

1/9/2021 Ο αγιασμός είναι το ασφαλές οχυρό μας στις επιθέσεις του εχθρού (Ψαλμός 142)

22/8/21 Ιωάν 14:1-17, Β Κορ 4:7-18 Ελπίδα μας η ουράνια πατρίδα που μας ετοίμασε ο Θεός

Ιωάν 14:2

ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΗΘΕΛΟΝ ΣΑΣ ΕΙΠΕΙ ΥΠΑΓΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΤΟΠΟΝ

 Β Κορ 4:17 .
ΔΙΟΤΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΘΛΙΨΙΣ ΗΜΩΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΒΑΡΟΣ ΔΟΞΗΣ

29/8/21 Η αύξηςη της Βασιλεία του Θεού μέσα στη ζωή του πιστού

Μάρκος 4:21 . ΔΙΟΤΙ ΟΣΤΙΣ ΕΧΕΙ ΘΕΛΕΙ ΔΟΘΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΘΕΛΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗ ΑΠ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΕΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΡΙΨΗ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Επιλεγμένα βίντεο από το κανάλι μας στο YouTube

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα μηνύματα 2020 Συλλογή Α

Ιησούς ο ποιμήν ο αγαθός


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΟΥ..Ψαλμός 18:2

04 Ρίξε την όψιμη βροχή

Υμνείτε τον Θεόν

Διά πολλών θλίψεων στην Βασιλεία των ΟυρανώνΘέματα από τον λόγο του Θεού

Αρθρα εμπνευσμένα από τον ευλογημένο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει την απάντηση σε κάθε ερώτηση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε
"Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" (Ματθ. 7:7,8) . Καλό λοιπόν είναι να ρωτάμε τον Κύριο, να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε μας ανάγκη και ο Κύριος θα μας καθοδηγεί δια του λόγου Του δια του Αγίου Πνεύματος

Υποδειγματικοί Κυβερνήτες
"Και είπα προς αυτούς, Σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και αι πύλαι αυτής είναι κατηναλωμέναι υπό του πυρός• έλθετε και ας ανοικοδομήσωμεν το τείχος της Ιερουσαλήμ, διά να μη ήμεθα πλέον όνειδος.
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Η οικογένεια σε κίνδυνο! Η κοινωνία σε κίνδυνο!
"Και αποκρινόμενος αυτός είπε: Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε απαρχής, αρσενικό και θηλυκό τούς έπλασε; Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»; Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ματθ.19:5"
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Yιοί φωτός
"«πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. »
Κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο..

Για τα παιδιά μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΗΣΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΛΛ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
Εφεσίους 6

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε επιλεγμένα δείγματα από το Παιδικό μας Ανθολόγιο που επιμελήθηκαν αδελφοί και αδελφές της εκκλησίας μας
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Θέμα Παιδική Ανθολογία από το Μενού ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Προσευχή

Προσευχή
Ένα όμορφο σκίτσο που μπορεί ο γονέας να το εκτυπώσει και να το δώσει στο παιδί του για βάψιμο

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.