Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Προς Φιλιππησίους επιστολή Αποστόλου Παύλου

Κηρύγματα με κύριο θέμα μεσα απο την επιστολή Προς Φιλιππησίους του Απόστολου Παύλου

Τρέχοντας για το βραβείο της άνω κλήσης. Φιλ.3 (γ)