Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

Α' ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΙΒΛΙΟ Α' ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

20/4/2018 Α'Βασιλέων 11(ια') Το παράδειγμα του Σολομώντα