Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Ιακώβου Επιστολή

Κηρύγματα ανααφερόμενα σε εδάφια από την επιστολή του Ιακώβου

18/4/2018 Ιακώβου 3(γ'), Κολοσαείς α'