Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Προς Κολοσσαείς επιστολή αποστόλου Παύλου

Η προς Κολοσσαείς επιστολή είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκη γραμμένη από τον Απόστολο Παύλο διά Αγίου Πνεύματος .


Κολοσσαείς 2 (Αστριτ) και Ρωμαίους 5(ε') Πέτρος 2/3/2018