Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'

Κηρύγματα με κύριο θέμα από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, Βασιλέων Β