Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Προς Ρωμαίους επιστολή

Κήρύγματα μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Προς Ρωμαίους

Ρωμαίους 12 , 30/3/2018

Ρωμαίους 15 (ιε) 1-17, 16/2/2018