Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Προς Εβραίους Επιστολή

Κηρύγματα με κύριο θέμα μέσα από την επιστολή "Προς Εβραίους"

Εβραίους ια'(11) (25.10.2017) - Π.Δέβης

ΧΩΡΙΣ ΔΕ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ...
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα Διαβάστε το απόσπασμα αυτό της επιστολής προς Εβραίους εδώ (www.evagelio.gr)

Εβραίους ια'(11) (11.10.2017) - Π.Δέβης

ΕΙΝΑΙ ΔΕ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα Διαβάστε το απόσπασμα αυτό της επιστολής προς Εβραίους εδώ (www.evagelio.gr)