Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Α' Κορινθίους

2/5/2017 Α' Κορινθίους 1:1-21

Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

9/5/2017 Ψαλμ 23 και Α' Κορινθίους 1:13-τέλος

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου για αυτό να αναπαύομαι και να χαίρομαι. Η κλήση του Θεού στον άνθρωπο δια του λόγου Του Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

16/5/2017 Α' Κορινθίους 2

Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν [γίνονταν] με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δύναμης· 5 ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου τής σοφίας των ανθρώπων, αλλά διαμέσου τής δύναμης του Θεού Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

30/5/2017 Α' Κορινθίους 3:1-16

Ποιος είναι, λοιπόν, ο Παύλος, και ποιος είναι ο Απολλώς, παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωσε σε κάθε έναν; Εγώ φύτεψα, ο Απολλώς πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

6/6/2017 Α Κορινθίους 3:16-23

Ο άνθρωπος ναός του Θεού Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

13/6/2017 Α' Κορινθίους 4:1-13

Το έργο του αποστόλου και γενικά πως υπηρετούμε στο έργο του Κυρίου Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

1/8/2017 Α' Κορινθίους 7:10-16

Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν [γίνονταν] με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δύναμης· 5 ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου τής σοφίας των ανθρώπων, αλλά διαμέσου τής δύναμης του Θεού Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα